Báo giá khóa Việt Tiệp


Báo giá khóa Việt Tiệp

Báo giá khóa Việt Tiệp. Sản phẩm chính hãng, giá niêm yết công ty. Bảng giá liên tục được cập nhật theo giá mới nhất do công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp công bố.


Khóa cửa Việt Tiệp được chia thành ba nhóm chính: khóa đồng, khóa inox và khóa hợp kim. Dười  đây là bảng giá chi tiết các sản phẩm khóa cửa của Việt Tiệp.

TT Mã SP Diễn giải ĐVT Đơn giá (VNĐ)

GIÁ KHÓA TAY GẠT BẰNG ĐỒNG VIỆT TIỆP

1

VT-04190-NEW Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh Bộ 10,080,000
2 VT-04291 Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh Bộ 7,035,000
3 VT-04296 Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh / cửa chính Bộ 3,118,500
4 VT-04199 Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh / cửa chính Bộ 3,118,500
5 VT-04198 Khóa đồng dùng cho cửa chính Bộ 2,079,000
6 VT-04197 Khóa đồng dùng cho cửa chính Bộ 2,079,000
7 VT-04196 Khóa đồng dùng cho cửa chính Bộ 2,079,000
8 VT-04279 Khóa đồng dùng cho cửa chính / thông phòng Bộ 1,675,000
9 VT-04278 Khóa đồng rêu dùng cho cửa thông phòng Bộ 1,328,500
10 VT-04277 Khóa đồng rêu dùng cho cửa thông phòng Bộ 1,328,500
11 VT-04276 Khóa đồng rêu dùng cho cửa thông phòng Bộ 1,328,500
12 VT-04089 Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính Bộ 1,675,000
13 VT-04088 Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính / thông phòng Bộ 1,328,500
14 VT-04087 Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính / thông phòng Bộ 1,328,500
15 VT-04086 Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính / thông phòng Bộ 1,328,500

GIÁ KHÓA TAY GẠT BẰNG INOX VIỆT TIỆP

16

VT-04292 Khóa đại sảnh bằng inox Bộ 6,814,500
17 VT-04824 Khóa tay gạt inox cho cửa chính Bộ 735,000
18 VT-04933 Khóa tay gạt inox cho cửa chính Bộ 2,079,000
19 VT-04195 Khóa tay gạt inox mạ titan cho cửa chính Bộ 1,617,000
20 VT-04194 Khóa tay gạt inox cho cửa chính Bộ 1,386,000
21 VT-04192 Khóa tay gạt inox cho cửa chính Bộ 1,155,000
22 VT-04935 Khóa tay gạt inox cho cửa chính Bộ 1,501,500
23 VT-04733 Khóa tay gạt inox cho cửa chính Bộ 999,000
24 VT-04825 Khóa tay gạt inox cho cửa chính Bộ 703,500
25 VT-04282 Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng Bộ 462,000
26 VT-04513 Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng Bộ 520,000
27 VT-04275 Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng Bộ 555,500
28 VT-04370 Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng Bộ 555,500
29 VT-04274 Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng Bộ 555,500
30 VT-04084 Khóa tay gạt inox ốp rời Bộ 987,500
31 VT-04083 Khóa tay gạt inox ốp rời Bộ 987,500
32 VT-04082 Khóa tay gạt inox ốp rời Bộ 987,500
33 VT-04081 Khóa tay gạt inox ốp rời Bộ 987,500
34 VT-04070 Khóa tay gạt inox ốp rời Bộ 560,000

GIÁ KHÓA TAY GẠT BẰNG HỢP KIM VIỆT TIỆP

35 VT-04938 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 866,500
36 VT-04939 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 866,500
37 VT-04942 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 797,000
38 VT-04827 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 616,500
39 VT-04924 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 616,500
40 VT-04922 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 616,500
41 VT-04921 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 616,500
42 VT-04908 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 587,000
43 VT-04911 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 524,500
44 VT-04912 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 524,500
45 VT-04941 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 797,000
46 VT-04934 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 797,000
47 VT-04906 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính Bộ 587,000
48 VT-04338 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 652,500
49 VT-04339 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 652,500
50 VT-04342 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 577,500
51 VT-04372 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 577,500
52 VT-04373 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 577,500
53 VT-04376 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 514,000
54 VT-04341 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 577,500
55 VT-04271 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 420,000
56 VT-04511 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 420,000
57 VT-04509 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 400,000
58 VT-04382 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 400,000
59 VT-04512 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 390,500
60 VT-04508 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 390,500
61 VT-04504 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 390,500
62 VT-04381 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 315,500
63 VT-04380 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 315,500
64 VT-04507 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 315,500
65 VT-04503 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 315,500
66 VT-04936 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 797,000
67 VT-01-15 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 433,000
68 VT-04502 Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng Bộ 371,500

Xin mời xem thêm chi tiết thông số kỹ thuật và hình ảnh của các loại Khóa Cửa Việt Tiệp

Tác giả: