Báo giá khóa cửa Huy Hoàng - Con Voi


Báo giá khóa cửa Huy Hoàng - Con Voi
Báo giá khóa cửa Huy hoàng. Sản phẩm chính hãng, giá công ty. Bảng giá liên tục được cập nhật theo giá mới nhất do công ty TNHH Khóa Huy Hoàng công bố.

Khóa cửa Huy Hoàng được chia thành ba nhóm chính: khóa đồng, khóa inox và khóa hợp kim. Sau đây là bảng giá chi tiết các sản phẩm khóa cửa của Huy Hoàng.

Giá khóa đồng Huy Hoàng – Con Voi

Giá khóa đồng cửa đại hội

Khóa tay gạt HC 8524 Đại sảnh: 7.730.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HC 8525 Đại sảnh: 5.725.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HCR 8525 Đại sảnh (màu đồng rêu): 5.725.000VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HC 8526 Đại sảnh: 5.725.000VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HCR 8526 Đại sảnh (màu đồng rêu): 5.725.000VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HC 8528 Đại sảnh: 5.725.000VNĐ/ bộ

Khóa tay gạt HCR 8528 Đại sảnh (màu đồng rêu): 5.725.000VNĐ/ bộ

Khóa đại sảnh Huy Hoàng

Khóa cửa đại sảnh Huy Hoàng

Giá khóa đồng cửa chính cỡ lớn

Khóa tay nắm HC 8522 Đại: 2.525.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8526 Đại: 2.525.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8526 Đại (màu đồng rêu): 2.525.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8528 Đại: 2.525.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8528 Đại (màu đồng rêu): 2.525.000VNĐ/ bộ

Giá khóa đồng cỡ trung của hãng Con Voi

Khóa tay nắm HC 8521: 1.660.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8522: 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8523 (màu rêu): 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8524: 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8526: 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8526 (màu rêu): 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8528: 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8528 (màu rêu): 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 8529: 1.660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 8529 (màu rêu): 1.660.000VNĐ/ bộ

Giá khóa đồng thông phòng Huy Hoàng

Khóa tay nắm HC 5821: 1.345.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 5822: 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 5823 (màu rêu): 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 5824: 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 5826: 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 5826 (màu rêu): 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 5828: 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 5828 (màu rêu): 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HC 5829: 1.345.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm HCR 5829 (màu rêu): 1.345.000VNĐ/ bộ

Giá khóa cửa inox Huy Hoàng

Giá khóa inox cửa đi Huy Hoàng

Khóa tay nắm SS 8510 Đại: 1.130.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm SS 8510: 996.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm SS 8512: 996.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm SS 8533: 996.000VNĐ/ bộ

Giá khóa inox cửa thông phòng – phòng ngủ

Khóa tay nắm SS 5810: 791.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm SS 5812: 791.000VNĐVNĐ/ bộ

Khóa tay nắm SS 5833: 791.000VNĐVNĐ/ bộ

Giá khóa cửa hợp kim Huy Hoàng

Giá khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính

Khóa tay nắm EX 8510: 628.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 8512: 628.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 8516: 628.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 8517: 628.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 8518: 628.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 8519: 628.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 8520: 628.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 8530: 660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 8531: 660.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 8535: 628.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 8535 (màu vàng đen): 660.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EXR 8536 (màu rêu): 696.000 VNĐ/ bộ

Giá khóa tay gạt hợp kim cho cửa phòng

Khóa tay nắm EX 5810: 503.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5812: 503.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5816: 503.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5817: 503.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5818: 503.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5819: 503.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5820: 503.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5830: 535.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5831: 535.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5835: 503.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5835 (màu vàng đen): 535.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EXR 5836 (màu rêu): 551.000 VNĐ/ bộ

Giá khóa tay gạt hợp kim cho cửa vệ sinh

Khóa tay nắm EX 5010: 428.000 VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5012: 428.000VNĐ/ bộ

Khóa tay nắm EX 5030: 449.000 VNĐ/ bộ

Tác giả: