Khóa Móc, Khóa Dây

Khóa móc treo, khóa dây là những sản phẩm rất quen thuộc, được sử dụng vô cùng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.
Phân loại theo chất liệu: khóa bằng thép, khóa đồng, khóa inox, khóa hợp kim (gang, hợp kim nhôm…)
Phân loại theo cấu tạo: Khóa treo, khóa ngang