Khóa Cửa Thông Phòng

Khóa cửa thông phòng là khóa dùng cho các cửa trong nhà như cửa phòng khách, phòng ngủ, cửa phòng thờ, phòng kho… Khóa cửa thông phòng có thể là khóa tay gạt hoặc khóa nắm tròn. Khóa cửa thông phòng thường là loại khóa có kích thước trung bình hoặc nhỏ, dùng cho cửa có độ dầy từ 3 cm đến 5 cm và thường được làm bằng đồng, inox hoặc hợp kim. Để tiện sử dụng khóa cửa thông phòng thường sử dụng loại củ chìa một đầu chìa, một đầu núm vặn